dpinovationlab_slide1
dpinovationlab_slide2
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

DPInovationLAB

Laboratorul științific ”PEDAGOGIE INOVATIVĂ ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ” (eng. Innovative Pedagogy and Personal Development), Acronim: DPInovationLAB reprezintă o platformă de cercetare știintifică în domeniul pedagogiei inovative și psihologiei persoanei, menită să fortifice activitatea de cercetare științifică a cadrelor didactice, masteranzilor și doctoranzilor UPSC precum și de stabilire și dezvoltare a parteneriatelor între structurile universității, între universitate și centrele de cercetare științifică din țară și din străinătate în vederea sporirii rezultatelor științifice obtinute.

Misiunea laboratorului: consolidarea și dezvoltarea capacității de cercetare științifică în domeniul pedagogiei inovative și psihologiei persoanei în și pentru sistemul educațional; promovarea activităților inovative de cercetare și predare-învățare, creatoare de cunoaștere şi generatoare de programe de pedagogie inovativă.

Scopul: dezvoltarea cercetării științifice, stimularea activităţii de cercetare performantă a cadrelor didactice universitare, a studenților, masteranzilor şi a doctoranzilor, precum şi diseminarea cercetării în activități practice.

SCRIE MESAJ!