Publicații

Laboratorul de pedagogie inovativă și dezvoltare personală și Biblioteca Științifică din cadrul UPSC, au lansat Colecția Personalități marcante ale Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, care va cuprinde cercetări biobibliografice, monografii biografice, tematice sau selective dedicate unor personalități marcante, cercetători, profesori renumiți, deschizători de drumuri, care au scris frumoase pagini în istoria științelor educației naționale.  Colecția va pune în valoare personalitățile cercetătorilor, profesorilor de excepție pentru a face atractivă meseria de profesor și de cercetător într-o perioadă în care se atestă o criză de cadre didactice și de cercetare.

Deloc întâmplător, primul Volum, Dumitru Patrașcu: mod de viață și de gândire (autoarea cărții și inițiatoarea colecției Ludmila Armașu-Canțîr), reflectă viața și activitatea distinsului profesor universitar, doctor habilitat Dumitru Patrașcu, monoautor al 11 monografii, coautor la 18 monografii, 14 lucrări colective, având în palmares 46 de lucrări metodico-didactice, lucrări și articole de specialitate, 20 articole în reviste științifice de profil din țară și de peste hotare,  autor a 12 manuale, 3 ghiduri, 18 recomandări metodice – în total a peste 250 de publicații în domeniu, conducător științific a peste 100 de teze de master în științele educației, concomitent având în palmares 27 de teze de doctor în pedagogie susținute de către discipolii aflați în coordonare, cu tematici de mare actualitate, fiind unul dintre cei mai prolifici autori în domeniu la nivel instituțional și național.

Recent a fost editat al 2-lea volum biobibliografic din această serie, protagonistă fiind doamna profesor universitar, dr. hab. în pedagogie Larisa Cuznețov, autoare a peste 200 publicaţii ştiinţifice, studii monografice (15), ghiduri metodologice (10), suporturi de curs (3), articole științifice în reviste naționale cu recenzenți (51), comunicări și articole la conferințe internaționale (53), capitole în culegeri naționale și internaționale (6), conducător științific a 17 teze de doctor susținute etc. Șirul personalităților marcante care vor completa această colecție este impunător, astfel fiind puse în valoare rezultatele cercetărilor, activității academice și viața cercetătorilor universitari.

Pe lângă volumele dedicate personalităților marcante ale UPSC, in anul 2021 în cadrul Laboratorului de Pedagogie Inovativă și Dezvoltare Personală au mai fost editate o serie de lucrări:

  • Ghidul metodologic: „Dezvoltarea gândirii științifice la cadrele didactice: fundamente teoretice și aplicative”, autor Sanduleac Sergiu, conf. univ., dr.
  • Ghidul metodologic: „Repere teoretico-aplicative ale procesului educațional în mediul online” Răilean Olga, conf. univ., dr., Armașu Ludmila, conf.univ., dr., Gonța Victoria, conf. univ., dr., Sanduleac Sergiu conf.univ., dr., Zubenschi Mariana, dr., Gorobeț Evelina.
  • Culegerea materialelor conferinței științifice internaționale „Condiții pedagogice de optimizare a învățării în post criză pandemică prin prisma dezvoltării gândirii științifice din 18 iunie 2021 din cadrul UPSC, coordonator de volum Sanduleac Sergiu.
  • Culegerea materialelor conferinței științifice internaționale ”Educația din perspectiva concepției Clasa Viitorului”, coordonator de volum Victoria Gonța.