Misiune

Misiunea laboratorului: consolidarea și dezvoltarea capacității de cercetare științifică în domeniul pedagogiei inovative și psihologiei persoanei în și pentru sistemul educațional; promovarea activităților inovative de cercetare și predare-învățare, creatoare de cunoaștere şi generatoare de programe de pedagogie inovativă.

Scopul: dezvoltarea cercetării științifice, stimularea activităţii de cercetare performantă a cadrelor didactice universitare, a studenților, masteranzilor şi a doctoranzilor, precum şi diseminarea cercetării în activități practice.