Dna Victoria Gonta este director al Școlii Doctorale de Psihologie la Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă” din 2019 și șef al laboratorului științific „Pedagogie inovativă și dezvoltare personală” din 2021. A susținut  teza de doctor în psihologie la Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă” în anul 2003 și a devenit conferențiar universitar în 2008. A deținut funcția de prorector pentru Cercetare Științifică și Dezvoltare la Universitatea Americană din Moldova (AUM), șef al departamentului de Psihosociologie și Asistență Socială la ULIM.

În calitate de cercetător științific, doamna Gonta a participat la mai multe forumuri științifice naționale și internaționale și a publicat peste 120 de lucrări științifice. Interesele științifice ale ei includ problematica psihologiei educaționale și dezvoltării, psihologie socială, psihologie clinică, pedagogie inovativă. Este autor al mai multor studii și programe în problematica violenței în familie și modelelor psihosociale pentru recuperarea victimelor și agresorilor, problemele sănătății mintale, migrației, imaginii de sine, comunicării organizaționale și lucrului cu personalul, medierea conflictelor, gândirea critică și profesională și multe altele.

Gonța Victoria a participat la proiecte multe proiecte naționale și internaționale. A fost membră a următoarelor proiecte: „Curriculum psiho-pedagogic pentru educația părinților în Republica Moldova”; „Fundamentul teoretico-aplicativ al pregătirii resurselor umane în domeniul asistenței psihopedagogice a familiilor dezintegrate temporar”; „Prevenirea și combaterea violenței în sistemul educațional” ; „Formarea inițială și continuă a psihologilor în protecția copilului împotriva violenței”.

În prezent este director al proiectului științific „Formarea inițială și continuă a profesorilor din perspectiva conceptului Clasei Viitorului”, de asemenea, este membru activ al proiectului „Parteneriatul Estic în Inovații Pedagogice în Educația Incluzivă”, „Metodologia implementării TIC în procesul de studiu a științelor reale în sistemul de învățământ al Republicii Moldova din perspectiva inter/transdisciplinarității (conceptul STEAM)” și alte proiecte.Publicații: peste 120 articole științifice și lucrări metodice, monografii – 5, coordonator de colecții – 5.

 

Sergiu SANDULEAC,  doctor în psihologie, conferențiar universitar la catedra Psihologie a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Republica Moldova. Redactor șef adjunct al revistei „Psihologie aplicată”, membru în comitetul editorial al revistei științifice „Studii interdisciplinare C. Stere” din Republica Moldova.

Predă cursuri: Introducere în psihologie, Metodologia cercetării în Științele Educației, Psihologia soluționării conflictelor, Psihologia influentei și optimizarea personalului, Psihologia educației interculturale, Psihologia leadershipului (ciclul I – licența) și Asistenta psihologica în sistemul educațional (ciclul II – master); Statistici avansate în psihologia dezvoltării și educației (ciclul III-doctorat). Autor al diverselor publicații, monografii, inclusiv manuale pentru studenți, lucrări de predare metodică și peste 50 de articole științifice. A participat activ la proiecte naționale și internaționale, a predat psihologie la Universitatea Americană din Moldova; Universitatea Comrat din Moldova, Universitatea „Constantin Stere” din Chișinău. Domenii de cercetare de interes: gândire științifică, securitate psihologică, psihologia singurății, violență, inteligență emoțională, reprezentări sociale.